Content

test งานนักศึกษา

รูปแบบตัวอย่าง... ภาพหยดสีน้ำ คลิกได้ เวลานำ Mouse ไปวางจะมีกล่องข้อความขึ้นค่ะ

Animation ทำให้ดู 2 รอบนะคะ ถ้าคุณน้องชอบจะปรับแต่งให้อีกครั้ง.


กล่องข้อความตัวอย่าง
 
Twitter Bird Gadget