Content

ทำเครื่องกรองน้ำอย่างง่าย รับมือน้ำท่วมวิกฤตการณ์้น้ำท่วม ปีนี้ รุนแรงนะคะ

น้ำดื่ม น้ำใช้ เป็นปัจจัยหลัก สำคัญในการดำรงชีพ

ขอแชร์ภาพ วิธีการทำน้ำกรองอย่างง่าย ๆ หยิบฉวย ของใกล้มือ มาดัดแปลงเป็นชุดกรองน้ำ เพื่อไว้ใช้งาน ซักล้าง ยามฉุกเฉิน ดังภาพ...วิธีทำ

1. หาขวดพลาสติก ขนาดใหญ่ใหญ่ เล็ก ตามแต่จะหาได้ ตัดก้นขวดตามรูป

2. กรวด, ทราย ควรล้าง ๆ ให้สะอาด

3. นำสำลีมาใส่ที่ชั้นแรก กะให้ให้หนาพอที่จะรับน้ำหนักของกรวด และทรายที่จะใส่ในชั้นต่อ ๆ ไป ตามลำดับ

4. นำกรวดหยาบ , กรวดละเอียด , ถ่าน, ทรายหยาบ , ทรายละเอียด มาใส่เป็นชั้นประมาณ 1-2 นิ้ว

5. ตักน้ำจากคลอง หรือ แหล่งน้ำที่ยังไม่เน่านะ (เน้นดูที่ยังใส ๆ น้ำไหล ๆ หน่อยนะ อย่าไปตักตรงน้ำขังที่มีขยะ) เทผ่าน ที่กรองน้ำของเรา

5. ถ้าเป็นไปได้ อาจจะต้ม อีกสักรอบ

น้ำนี้ ไม่สามารถกรองเชื้อโรค หรือ ฆ่าเชื้อโรคได้ แต่ ยังพอมาใช้ ซักล้าง พอประทังไปได้

ทั้งนี้ ... พยายามช่วยเหลือตัวเองก่อน ...ที่จะรอคนอื่นมาช่วยนะคะ ขอให้พี่น้องทุกคนมีกำลังใจ ต่อสู้ กับ ภัยธรรมชาติด้วยความเข้มแข็งนะคะ

Illustrator by webmaster@poobpubtour.com ค่ะ (ขออภัยหากรูปผิดพลาดไปบ้าง)

เขียนเมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2554
 
Twitter Bird Gadget