Content

ไหว้พระวันสงกรานต์ 2555 | Songkran Wat Thai

เสริมบุญรับปีใหม่ด้วยการร่วมสักการะและสรงน้ำพระพุทธรูป 9 วัด


พระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
คติความเชื่อ เพื่อให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ดุจรัตนตรัย หรือแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมา

พระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
คติความเชื่อ เพื่อเสริมสร้างบารมีเป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว

พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
คติความเชื่อ เพื่อให้ผู้ที่คิดปองร้ายพ่ายแพ้ภัยตนเอง

พระพุทธไตรรัตนนายก วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
คติความเชื่อ เพื่อให้มีมิตรไมตรี โชคดีในการเดินทาง การค้าพาณิชย์เจริญรุ่งเรือง

พระศรีศากยมุนี วัดสุทัศเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
คติความเชื่อ เพื่อให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป

พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
คติความเชื่อ เพื่อให้ชีวิตมีความร่มเย็นเป็นสุขดุจอยู่ใต้ต้นโพธิ์

พระศรีอริยเมตไตรย วัดอินทรวรวิหาร
คติความเชื่อ เพื่อให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้ารับราชการได้เป็นใหญ่เป็นโต

พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
คติความเชื่อ เพื่อชีวิตและหน้าที่การงานเจริญรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน

พระประธานยิ้มรับฟ้า วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
คติความเชื่อ เพื่อให้มีชื่อเสียงโด่งดังดุจเสียงระฆังเครดิต ข้อมูลดีดี via Future Park
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Twitter Bird Gadget